Bracia kapucyni

w Kielcach

* Wspólnota według starszeństwa zakonnego

br. Bogumił Kusiak
br. Bogumił Kusiak

Święcenia kapłańskie: 19.05.2007 r.
Imieniny: 10 czerwca
W Kielcach od 1 lipca 2022 r.

Pełnione funkcje:

– proboszcz parafii
– gwardian klasztoru
– ojciec duchowny Dekanatu Kielce-Śródmieście
– Wykładowca w Studium Franciszkańskim w Krakowie

Opieka duszpasterska:

– Kancelaria parafialna
– Wspólnota Biblijno-Formacyjna "Drabina
– Neokatechumenat (1. wspólnota)
– Franciszkańska Grupa Charytatywna
– Modlitewna Grupa "Taizé"
– Krąg Rodzin (3. Krąg)
– Katecheza przed chrztem św.
– Uwielbienie "Pod kapciem"
– Tygodnik "Nasza Parafia"

br. Mateusz Włosiński
br. Mateusz Włosiński

Święcenia kapłańskie: 20.05.2017 r.
Imieniny: 21 września
W Kielcach od 1 lipca 2023 r.

Pełnione funkcje:

– wikary parafii i klasztoru

Opieka duszpasterska:

– Kancelaria parafialna
– Duszpasterstwo młodzieży "Postcresima"
– Neokatechumenat (3. wspólnota)
– Młodzież Franciszkańska "Tau"

Józef Mońko
br. Andrzej Włodarczyk

Święcenia kapłańskie: 17.05.1997 r.
Imieniny: 30 listopada
W Kielcach od 11 grudnia 2022 r.

Pełniona funkcja:

– radny domu zakonnego
– Spowiednik alumnów w WSD
– opiekun wspólnot zakonnych w Diecezji Kieleckiej

Opieka duszpasterska:

– Krąg Rodzin (4. Krąg)
– Neokatechumenat (4. wspólnota)

Józef Mońko
br. Józef Mońko

Święcenia kapłańskie: 15.05.1977 r.
Imieniny: 19 marca
W Kielcach od 1 lipca 2009 r.

Pełniona funkcja:

– pszczelarz

Opieka duszpasterska:

– Grupa Modlitwy Ojca Pio
– Odwiedziny chorych w 1. piątek miesiąca
– Krąg Rodzin (1. Krąg)

Józef Mońko
br. Józef Mizera

Święcenia kapłańskie: 24.05.1979 r.
Imieniny: 19 marca
W Kielcach od 1 lipca 2015 r.


Opieka duszpasterska:

– Franciszkański Zakon Świeckich
– Wspólnota "Przystań Franciszkańska"
– Wspólnota Nowych Rodzin "Alwernia"

Józef Mońko
br. Andrzej Mańczak

Święcenia kapłańskie: 5.06.1988 r.
Imieniny: 30 listopada
W Kielcach od 17 marca 2023 r.


Pełnione funkcje:

– furtian

Józef Mońko
br. Zbigniew Wszołek

Święcenia kapłańskie: 22.06.1991 r.
Imieniny: 17 marca
W Kielcach od 1 lipca 2022 r.


Opieka duszpasterska:

– Grupa Anonimowych Alkoholików "Prawda"

Józef Mońko
br. Sergiusz Ślęzak

Święcenia kapłańskie: 22.04.1995 r.
Imieniny: 9 września
W Kielcach od 1 lipca 2005 r.


Pełnione funkcje:

– kapelan ŚCO
– spowiednik sióstr zakonnych
– kapelan Braci od Cierpiącego Chrystusa (opieka duszpasterska, konferencje i spowiedź)

Opieka duszpasterska:

– Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Józef Mońko
br. Marek Wolter

Święcenia kapłańskie: 23.05.1998 r.
Imieniny: 7 października
W Kielcach od 1 lipca 2021 r.


Pełniona funkcja:

– kapelan ŚCO

Opieka duszpasterska:

– Wspólnota Żywego Różańca

Józef Mońko
br. Marek Szychta

Śluby wieczyste: 19.03.1992 r.
Imieniny: 25 kwietnia
W Kielcach od 1 lipca 2018 r.


Pełniona funkcja:

– zakrystian

Józef Mońko
br. Marek Haśko

Święcenia kapłańskie: 17.05.1997 r.
Imieniny: 25 kwietnia
W Kielcach od 1 lipca 2020 r.


Pełniona funkcja:

– Spowiednik sióstr zakonnych

Opieka duszpasterska:

– Grupa Biblijno-Maryjna
– Duszpasterstwo Akademickie "Francesco"
– Przygotowanie młodzieży do bierzmowania
– Odwiedziny chorych w 1. piątek miesiąca
– Kurs przedmałżeński

Józef Mońko
br. Tomasz Żak

Święcenia kapłańskie: 18.05.2002 r.
Imieniny: 28 stycznia
W Kielcach od 1 lipca 2023 r.


Pełnione funkcje:

– Prowincjalny asystent FZŚ i WF Tau
– Wykładowca w Studium Franciszkańskim w Krakowie

Opieka duszpasterska:

– Wspólnota Franciszkańska "Tau"
– Krąg Rodzin (2. Krąg)

Józef Mońko
br. Marek Chmielewski

Święcenia kapłańskie: 18.05.2002 r.
Imieniny: 25 kwietnia
W Kielcach od 1 lipca 2023 r.


Pełnione funkcje:

– ekonom parafii i klasztoru

Opieka duszpasterska:

– Liturgiczna Służba Ołtarza
– Neokatechumenat (2. Wspólnota)

Józef Mońko
br. Tomasz Pilch

Święcenia kapłańskie: 17.05.2008 r.
Imieniny: 3 lipca
W Kielcach od 1 lipca 2023 r.


Pełnione funkcje:

– katecheta w Szkole Podstawowej nr 19
– duszpasterz dzieci

Opieka duszpasterska:

– Odnowa w Duchu Świętym "Źródło Jakuba"
– Zespół Gospel "Good News"
– "Dzieci św. Franciszka"
– Schola dziecięca
– Szkoła Maryi
– Uwielbienie "Pod kapciem"

Józef Mońko
br. Wojciech Łukasik

Pierwsze śluby zakonne: 11.09.2021 r.
Imieniny: 23 kwietnia
W Kielcach od 1 marca 2024 r.


Pełnione funkcje:

– Student WSD w Krakowie na praktyce duszpasterskiej.
– pomoc w zakrystii

Opieka duszpasterska:

– Liturgiczna Służba Ołtarza

Offline Website Maker