Duszpasterstwa

Wspólnoty formujące się w parafii

Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym

Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym jest zorganizowaną formą pomocy zmarłym będącym w czyśćcu. Członkiem może zostać każdy katolik, który pragnie przez post, jałmużnę, uczynki miłosierdzia, pomagać zmarłym.

Opiekun duchowy:
– br. Sergiusz Ślęzak

Lider wspólnoty:
– Barbara Śmietana

Spotkania:
Drugi piątek miesiąca o godz. 15.00 na adoracji Najświętszego Sakramentu, a następnie na Mszy św. w intencji dusz czyśćcowych.

Domowy Kościół (Kręgi Rodzin) – 4 kręgi

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji, krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym „laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Opieka duchowa:
1. Krąg – br. Józef Mońko
2. Krąg – br. Tomasz Żak
3. Krąg – br. Bogumił Kusiak
4. Krąg – br. Andrzej Włodarczyk

Spotkania:
Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie w mieszkaniach poszczególnych małżeństw.

Droga Neokatechumenalna – 4 wspólnoty

Droga Neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnego (lub chrzcielnego w odniesieniu do osób przygotowujących się do sakramentu Chrztu Św.) powstałą w Kościele Katolickim w duchu II Soboru Watykańskiego, mającego na celu pogłębienie wiary i poprowadzeniu jej ku dojrzałości. Droga Neokatechumenalna nie jest jakimś ruchem ani stowarzyszeniem w znaczeniu, jakie dziś nadaje się tym nazwom, lecz katechizmem, katechumenatem dla dorosłych, okresem chrześcijańskiej formacji dla współczesnego człowieka, a po ukończeniu tego okresu bracia ze wspólnot pozostają w parafiach, jako dojrzali chrześcijanie.

Prezbiterzy:
1. Wspólnota – br. Bogumił Kusiak
2. Wspólnota – br. Marek Chmielewski
3. Wspólnota – br. Mateusz Włosiński
4. Wspólnota – br. Andrzej Włodarczyk

Spotkania:
Członkowie wspólnot spotykają się raz w tygodniu na Liturgii Słowa, na niedzielnej Eucharystii (w sobotni wieczór) oraz co 4-6 tygodnie na Liturgii Pokutnej oraz konwiwencji (wspólna modlitwa – jutrznia i medytacja, krąg doświadczeń, Eucharystia).

Duszpasterstwo Akademickie „Francesco”

Duszpasterstwo Akademickie „Francesco” to grupa studentów, którzy szukają drogi życiowego powołania i pragną dokonywać tego we wspólnocie ludzi wierzących. Spotkania mają na celu pogłębianie życia wiary i odkrywanie wspólnoty ludzi wierzących. Dokonujemy tego poprzez spotkania modlitewne przy Słowie Bożym, spotkania dyskusyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, przebywanie we wspólnocie. Sercem naszej wspólnoty jest wtorkowa adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 19:30.

Opiekun duchowy:
– br. Marek Haśko

Spotkania:
Wtorek, godz. 19:30
Środa, godz. 19.33

Duszpasterstwo Geodetów

Opiekun duchowy:
– br. Józef Mońko

Lider wspólnoty:
– Józef Krawczyk

Spotkania:
Geodeci w naszej parafii spotykają się na Mszy św. w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 18.30.

Duszpasterstwo młodzieży „Postcresima”

Jest to nowa forma duszpasterstwa, która powstała we Włoszech z myślą o młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz tej, która ten sakrament już przyjęła.

Opiekun duchowy:
– br. Mateusz Włosiński i małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej

Spotkania:
Piątek godz. 18.00

 Dzieci św. Franciszka

To wspólnota przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat. Działa w dwóch sekcjach: muzycznej – jako „Schola św. Franciszka” i historyczno- krajoznawczej jako „Franciszkańscy Odkrywcy”. Celem wspólnoty jest odkrywanie Boga w otaczającym nas świecie, w historii naszego życia i w pięknie muzyki.

Opiekun duchowy:
– br. Tomasz Pilch

Spotkania:
Spotkania dla scholi odbywają się w jedną sobotę miesiąca o godzinie 11.00, a dla sekcji „Franciszkańskich Odkrywców” w każdą sobotę o godzinie 11.00.

Good News (Schola gospel)

Chcemy nieść Dobrą Nowinę, śpiewem opowiadając o Jezusie i o Jego dziele Zbawienia. Głosimy Ewangelię, opowiadać o doświadczeniu osobistego spotkania z Chrystusem, dzielić się otrzymaną łaską.

Opiekun duchowy:
– br. Tomasz Pilch

Lider wspólnoty:
– Justyna Mroczek

Spotkania:
Uwielbienie śpiewem, modlitwą i ciszą w każdą trzecią środę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.30. 

Grupa Anonimowych Alkoholików

Jesteśmy wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy utracili kontrolę nad swoim piciem. W rezultacie popadliśmy w różnego rodzaju kłopoty. Teraz próbujemy wypracować sobie zadowalający sposób życia bez alkoholu – i w większości z nas to się udaje.

Opiekun duchowy:
– br. Zbigniew Wszołek

Spotkania:
– W niedzielę spotyka się grupa wsparcia (spotkanie otwarte) o godz. 16.00 w salce o. Pio (salka 013).

– We wtorek na mityngu (spotkanie zamknięte) o godz. 17.30 także w salce o. Pio (salka 013).

Grupa Maryjno-Biblijna

Wspólnota, która słucha, rozważa i stara się żyć Słowem Bożym na wzór Maryi – Matki Słowa, Królowej Pokoju.

Opiekun duchowy:
– br. Marek Haśko

Lider wspólnoty:
– Waldemar Kryś

Spotkania:
Poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.30 w salce bł. Honorata (salka 019).

Grupa Modlitwy Ojca Pio

Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy Ojca Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, współpracują w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i jej uczył. Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio. 

Opiekun duchowy:
– br. Józef Mońko

Lider wspólnoty:
– Anna Koczkodaj

Spotkania:
Każdy 1. czwartek miesiąca o godz. 17.00, oraz każdego 23-go dnia miesiąca na nabożeństwie o godz. 17.45, a następnie na uroczystej Mszy św.

Franciszkańskie Dzieło Miłosierdzia

Grupa osób świadcząca stałą opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy poprzez comiesięczną kwestę, odwiedziny w domach podopiecznych, doraźną pomoc materialną i duchową, organizację wigilii bożonarodzeniowej, przygotowanie paczek żywnościowych przed świętami.

Opiekun duchowy:
– br. Bogumił Kusiak

Lider wspólnoty:
– Maria Wesoła

Spotkania:
Kwesta prowadzona w 4. niedzielę miesiąca.

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkanie Świeccy (wspólnota oparta na III Regule św. Franciszka), stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Są otwarci na wszystkich. Każdy katolik – kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje własne miejsc.

Opiekun duchowy:
– br. Józef Mizera

Lider wspólnoty:
– Maria Wesoła

Spotkania:
Spotkanie formacyjno-modlitewne – druga niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 9.00, a po niej spotkanie w salce św. Klary (salka 107) do godz. 13.00.

Liturgiczna Służba Ołtarza

To grupa chłopców, którzy zgodnie, z tradycją, zaleceniami Soboru Watykańskiego II i prawem Kościoła Rzymskokatolickiego, pełni posługę przy czynnościach liturgicznych, stając się najbliższymi współpracownikami kapłana. Prócz służenia na mszy ministranci spędzają czas ze sobą podczas nocy filmowych i wyjazdów integracyjnych. Spotkania odbywają się w grupach według stopni kilka razy w tygodniu.

Opiekun duchowy:
– br. Marek Chmielewski

Prezes:
– Karol Pabis

Spotkania:
– Młodsi ministranci: poniedziałek godz. 17.15
– Starsi ministranci: poniedziałek godz. 19.15

Młodzież Franciszkańska Tau

Podążamy za Bogiem, inspirując się fascynującym życiem św. Franciszka z Asyżu. Adoracje, noce filmowe, klimatyczne spotkania, wspólne dyskusje, sesje planszówek – tego wszystkiego (a także wiele więcej) możesz się spodziewać na naszych spotkaniach. Nie lubimy jednak ciągle siedzieć na miejscu dlatego czasem wybieramy się na wędrówki, łyżwy czy weekendowe wyjazdy. Brzmi ciekawie? Zapraszamy! Przyjdź do nas i „daj się prowadzić”!

Opiekun duchowy:
– br. Mateusz Włosiński

Lider wspólnoty:
– Małgorzata Kosacka

Spotkania:
Czwartki o godz. 18.00 w sali "Pod kapciem".

Odnowa w Duchu Świętych „Źródło Jakuba”

Odnawiamy ciągle na nowo relację z Panem Jezusem w Duchu świętym. Serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkania wspólnoty, na których modlimy się wspólnie do Boga, wychwalając Go, dziękując Mu za miłość do nas i prosząc o błogosławieństwo.

Opiekun duchowy:
– br. Tomasz Pilch

Lider wspólnoty:
– Ewa Szałas

Spotkania:
Piątek o godz. 19.30.
Ponadto:
– w Kościele w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
– W każdą drugą sobotę miesiąca Msza św. o godz. 18.30, a po niej wieczór uwielbienia.

Przystań Franciszkańska

Wspólnota dla chłopców od pierwszej klasy szkoły średniej, kształtująca charakter i serce.

Opiekun duchowy:
– br. Józef Mizera

Spotkania:
Czwartek, godz. 18.00.

Różańcowa Grupa Modlitewna Rodziców

W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy za nasze dzieci jedną dziesiątkę różańca, wspólnie z innymi rodzicami. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci.

Opiekun duchowy:
– br. Marek Wolter

Lider wspólnoty:
– Elżbieta Juniszewska

Spotkania:
– Pierwsza sobota miesiąca o godz. 17.45 – modlitwa różańcowa
– Pierwsza niedziela miesiąca – Msza św. o godz. 12.00, a następnie wspólna modlitwa różańcowa za dzieci.

Schola dziecięca

Opiekun duchowy:
– br. Tomasz Pilch

Opiekun muzyczny:
– Justyna Mroczek

Spotkania:
Druga sobota miesiąca o godz. 10.00

Szkoła Maryi

Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła to trzydniowe rekolekcje pogłębiające relację z Panem Bogiem. W ciągu roku odbywają się trzy sesje Szkoły.

Opiekun duchowy:
– br. Tomasz Pilch

Lider wspólnoty:
– Anna Dobrowolska

Spotkania:
Najbliższa sesja odbędzie się w dniach: 19-21 kwietnia 2024 r.

Wspólnota Biblijno-Formacyjna „Drabina”

Wspólnota Biblijno-Formacyjna „Drabina”, to grupa absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną konkretyzować swoje życie wiary. Głównym celem wspólnoty Drabina jest przygotowanie człowieka młodego do aktywnego życia wiarą poprzez podjęcie formacji ciągłej w Kościele.

Opiekun duchowy:
– br. Bogumił Kusiak

Lider wspólnoty:
– Anna Maniak

Spotkania:
Poniedziałek – spotkanie godz. 19:15
Wtorek – adoracja Najświętszego Sakramentu godz. 19:30

Miejsce:
Salka „Pod kapciem” (1. piętro)

Wspólnota Franciszkańska Tau

Wspólnota Franciszkańska Tau składa się z osób dorosłych, różnych stanów i zawodów, których inspiruje nauczanie i przykład życia św. Franciszka z Asyżu, a także duchowość Tau. Nazwa i logo nawiązują do Młodzieży Franciszkańskiej Tau, która była pierwszym etapem formacji dla wielu z obecnych członków. Troskę duszpasterską nad wspólnotą sprawuje Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej.

Stawiając zawsze w centrum Jezusa Chrystusa, pragniemy codziennie kroczyć drogą Ewangelii, aby móc zjednoczyć się z naszym Panem, przez nawrócenie serca, miłość, szerzenie braterstwa i pokoju w duchu franciszkańskiej radości. Ponad wszystko pragniemy posiąść Ducha wraz z Jego uświęcającym działaniem.

Częsty udział w sakramentach Kościoła, słuchanie Słowa Bożego, odkrywanie obecności Boga w sercu, w drugim człowieku, w przyrodzie, odkrywanie wolności wewnętrznej w ewangelicznym ubóstwie – te i wiele innych wskazań św. Franciszka z Asyżu są wyzwaniem, które podejmujemy każdego dnia.

Opiekun duchowy:
– br. Tomasz Żak

Lider wspólnoty:
– Łukasz Kosacki

Spotkania:
Wtorek, godz. 19.30 (Sala św. Klary, 1. piętro)

Wspólnota Modlitewna Taizé

Wspólnota Taize jest międzynarodową wspólnotą ekumeniczną założoną w 1940 roku w Taizé, we Francji, przez Brata Rogera. W naszej parafii odbywają się cotygodniowe spotkania modlitewno-refleksyjne oparte głównie o śpiew kanonów.

Opiekun duchowy:
– br. Bogumił Kusiak

Lider wspólnoty:
– Jacek

Spotkania:
Wtorek po wieczornej Mszy św. w kościele.

Wspólnota Nowych Rodzin „Alwernia”

Wspólnota Nowych Rodzin ALWERNIA, zaprasza małżeństwa i rodziny pragnące budować życie na Bogu, Ewangelii, Dziele Maryi oraz duchowości franciszkańskiej.
Wspólnota wpisuje się w Ruch Nowych Rodzin, Ruchu Focolari, który już przed 40 laty zaproponował i rozpoczął nowy sposób bycia rodziną oraz nowatorską kulturę rodzinną opartą na czterech podstawach: wychowaniu, formacji, aktywności społecznej i solidarności. Budując siłę rodziny członkowie naszej wspólnoty co miesiąc żyją innym zdaniem z Ewangelii wzmacniającym szczęście i miłość ich członków.
Czerpiemy z osobistych doświadczeń, którymi dzielimy się na spotkaniach.

Opiekun duchowy:
– br. Józef Mizera

Spotkania:
Każda 2 i 4 niedziela miesiąca, o godz. 15.30 w sali „Pod kapciem”.

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II– 20 osób.

Opiekun duchowy:
– br. Marek Wolter

Lider wspólnoty:
– Małgorzata Bała-Piątek

Spotkania:
– Pierwsza sobota miesiąca o godz. 17.45 – modlitwa różańcowa
– Pierwsza niedziela miesiąca – Msza św. o godz. 9.00, a następnie spotkanie formacyjne w auli parafialnej i zmiana tajemnic różańcowych.

Best AI Website Maker