Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (2024-05-26)

 1. Dziś Franciszkańska Grupa Charytatywna zbiera ofiary na pomoc osobom potrzebującym w naszej parafii. Bóg zapłać za wsparcie.
 2. Zapraszamy dzisiaj (niedziela) rodziny z dziećmi do wzięcia udziału w Parafialnym Dniu Rodziny. O godz. 10.30 Msza św. w intencji rodzin, a po niej w auli parafialnej cześć artystyczna, występy uczniów ze Szkoły Muzycznej i Szkoły Podstawowej nr 19, rodzinna fotobudka, malowanie buziek, poczęstunek i wiele innych atrakcji.
 3. Zgodnie z trzecim przykazaniem kościelnym, dobiega dzisiaj końca możliwość przyjęcia przez wiernych Komunii świętej wielkanocnej.
 4. W tym tygodniu w Liturgii obchodzimy następujące święta:

  – w czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze św. według porządku niedzielnego, jest to święto nakazane. W procesji Eucharystycznej wyruszymy po Mszy św. o godz. 10.30, przechodząc ulicami naszej parafii: Warszawską, Pocieszka, Marszałkowską i Wojewódzką. Bardzo prosimy o udekorowanie okien, i o zbieranie kwiatów przed Bożym Ciałem i przynoszenie ich na furtę klasztorną dzień przed uroczystością. Msza św. z godziny 12.00 zostanie odprawiona po zakończeniu procesji o godz. 13.00.  Zapraszamy dzieci komunijne, aby w procesji Bożego Ciała uczestniczyły w strojach komunijnych. Próba dla dzieci, które chcą sypać kwiaty na procesji Bożego Ciała, w środę o godz. 17.30, przed kościołem. W oktawie Bożego Ciała procesja eucharystyczna będzie w trakcie nabożeństwa majowego i czerwcowego.

  – w piątek – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Msza św. wynagradzająca o godz. 18.30.
 6. XXII Ogólnopolskie Czuwanie dla czcicieli, sympatyków i członków Grup Modlitwy Ojca Pio odbędzie się w Krakowie Łagiewnikach 15 czerwca br.  Wyjazd w dniu czuwania o godz. 12.00, powrót o północy. Koszt 40 zł, zapisy w zakrystii.
 7. Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru piątku na dzień 31 maja 2024 roku.
 8. Na prośbę Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego w przyszłą niedzielę w parafiach diecezji kieleckiej zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar jako wyraz solidarności z parafiami diecezji, które budują kościoły lub ze względu na małą liczbę wiernych potrzebują wsparcia w koniecznych remontach.
 9. W minionym tygodniu do wieczności z naszej parafii odeszli: + Helena Słoń lat 96, + Cecylia Fortuna lat 85, + Maria (dziecko nienarodzone). Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
 10. Wszystkim mamom w dniu ich święta życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i pociechy z dzieci.
 11. Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia.

  Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

  „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

  Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

  W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.
Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski 
Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

HTML Website Maker