Sakramenty

chrzest, małżeństwo oraz pogrzeb

Chrzest święty

W naszej parafii chrztu św. udzielamy zwyczajnie dzieciom naszych parafian. Naszym parafianinem jest ten, kto posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie na terenie naszej parafii.

Zwyczajnie chrzcimy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00 oraz w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy także na Mszy św. o godz. 12.00.

Dzieci chore znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci chrzcimy o każdej porze.

Formalności:

Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka nie później niż tydzień przed datą chrztu.

Potrzebne dokumenty:

– odpis Aktu Urodzenia dziecka
– dokładne dane o sobie i chrzestnych (nazwisko i imię, data urodzenia, adres, a także datę i miejsce swojego sakramentu małżeństwa)
– rodzice chrzestni, jeśli nie są naszymi parafianami, dostarczą przez rodziców dziecka zaświadczenie od własnego Ks. Proboszcza, że są zdatnymi do pełnienia tego zadania.

Chrzestni:

Chrzestni są gwarantami takiego wychowania.
Dlatego sami:

– ukończyli 16 lat
– mają żywą wiarę (są po bierzmowaniu)
– żyją w małżeństwie sakramentalnym (jeśli są małżonkami)
– biorą udział w katechezie szkolnej (jeśli są w okresie szkoły średniej)

Katecheza dla rodziców i chrzestnych:

Katecheza o chrzcie św. dla rodziców i chrzestnych ma miejsce w piątek przed chrztem św. o godz. 18:30 w kancelarii parafialnej.

W dniu chrztu św.

Piętnaście minut przed chrztem rodzice dziecka wraz z rodzicami chrzestnymi przychodzą do kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty.

Małżeństwo

Zwyczajnie mogą go przyjąć u nas ci narzeczeni:

– którzy w świetle wiary rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem życiowym
– którzy ukończyli 18 lat
– z których przynajmniej jedno posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie (nie mylić z zameldowaniem) albo miesięczny pobyt w naszej parafii.
– którzy przeszli odpowiednie przygotowanie chrześcijańskie i małżeńskie.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy rozmowy:

– na pierwszą – trzy miesiące przed planowanym dniem sakramentu
– na drugą – miesiąc przed dniem sakramentu
– na trzecią – w tygodniu przed dniem sakramentu

Na pierwszą rozmowę przynoszą zwyczajnie:
– dowód tożsamości
– odpis zupełnego aktu urodzenia
– odpis aktu chrztu świeżej daty, tzn. wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy temu z ewentualną notatką o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdy brak jest takiej notatki, trzeba przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu)
– jeżeli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe – przynoszą z Urzędu Stanu Cywilnego dokument: Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
– poświadczenie o ukończonej Katechezie Przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej

Na pierwszej rozmowie ustalają datę sakramentu małżeństwa i podają swoje dane osobowe i otrzymują:

– prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania
– zachętę, w postaci karteczki, do przystąpienia do dwóch spowiedzi św.

Na drugą rozmowę duchową przynoszą potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi i ewentualne inne brakujące dokumenty.

Na trzeciej rozmowie omawia się liturgię Sakramentu Małżeństwa. Zamawia się p. Organistę. Narzeczeni podają dokładne dane świadków ślubu (uwaga: muszą mieć 18 lat)

Na dziesięć minut przed ślubem przychodzą wraz ze świadkami do kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty i wtedy:

– oddają karteczki od spowiedzi
– przynoszą świecki odpis Aktu Małżeństwa, jeżeli nie zawierają małżeństwa konkordatowego
– przekazują obrączki ślubne.

Pogrzeb katolicki

Rodzina osoby umierającej, jeśli są wierzącymi, stara się o zapewnienie jej sakramentów świętych przed śmiercią i pogrzebu chrześcijańskiego po śmierci.

Sprawa zbawienia człowieka jest dla chrześcijan bardzo ważna i nie wolno tego nigdy bagatelizować. Zbawienie człowieka nie tylko zależy od szykowności i pobożności pogrzebu, ale bardziej od tego, czy człowiek jest dobrze przygotowany do spotkania z Panem, pojednany z Bogiem i bliskimi.

Udzielamy pogrzebu osobom wierzącym i należącym do naszej Parafii. Naszym parafianinem jest ten, kto posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie (nie mylić z zameldowaniem) na terenie naszej parafii.

Załatwienie pogrzebu odbywa się w każdej porze dnia, wystarczy tylko zadzwonić po Proboszcza, Wikarego lub jakiegoś obecnego w domu kapłana.

Potrzebne są następujące dokumenty:

– odpis Aktu Zgonu zmarłego
– zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach np. od kapelana w szpitalu.

HTML Website Creator